ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Η Δράση με τίτλο «ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜμΕ» θα υλοποιηθεί με πόρους του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021 – 2027 συνολικού ύψους 350.000.000€ και στοχεύει στην επιχειρησιακή αναβάθμιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Χώρας. Η Δράση ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων...

Ενεργά προγράμματα ΕΣΠΑ στις Περιφέρειες με ποσοστά επιδότησης έως και 70% σε όλους τους κλάδους της Οικονομίας για ενίσχυση υφιστάμενων, νέων αλλά και υπο σύσταση επιχειρήσεων, οι οποίες θα κάνουν έναρξη εφόσον εγκριθεί το επενδυτικό τους σχέδιο. Ενεργά Προγράμματα ΕΣΠΑ Σύγχρονη Μεταποίηση στη Δυτική Ελλάδα. Η δράση...