Business Consulting

b-c
b-c

Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) περιλαμβάνει, θέσπιση κινήτρων για να ενθαρρυνθούν πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να συνεργαστούν ή να αξιοποιήσουν τα εργαλεία των συγχωνεύσεων ή των εξαγορών με στόχο τη δημιουργία αποτελεσματικότερων οικονομιών κλίμακας.

 

Το χρηματοδοτικό σχήμα των επενδυτικών σχεδίων θα διαμορφωθεί ως εξής:

 • Πόροι ΤΑΑ κατ’ ανώτατο ποσοστό 50%
 • Πόροι από κεφάλαια Τράπεζας κατ’ ελάχιστο 30%
 • Ίδια κεφάλαια επενδυτή κατ’ ελάχιστο 20%

Πέντε βασικοί επενδυτικοί άξονες

Πράσινη Μετάβαση

Τα επενδυτικά σχέδια που επιλέξουν να ενταχθούν σε αυτόν τον άξονα θα πρέπει μεταξύ άλλων να:

 • Υιοθετήσουν μοντέλα και συστήματα φιλικά προς το περιβάλλον
 • Προωθήσουν τα πράσινα συστήματα μεταφοράς
 • Ενισχύσουν την ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων & και την αειφόρο χρήση των πόρων

Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Τα επιχειρηματικά σχέδια που εντάσσονται σε αυτό τον πυλώνα θα πρέπει να επιδιώκουν:

 • την υιοθέτηση καινοτόμων ψηφιακών συστημάτων που
  διευκολύνουν την λειτουργία της επιχείρησής και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της.

Καινοτομία - Έρευνα & Ανάπτυξη

Επενδύσεις καινοτομίας – έρευνας & ανάπτυξης  νοούνται οι επενδύσεις
μέσω των οποίων βελτιώνονται άμεσα ή έμμεσα οι δείκτες καινοτομίας – έρευνας & ανάπτυξης. Ειδικότερα, μέσω του επενδυτικού σχεδίου θα πρέπει να περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων:

 • Επενδύσεις καινοτομίας (δημιουργία νέου προϊόντος, δημιουργία νέας υπηρεσίας
 • Επενδύσεις έρευνας & ανάπτυξης (σχετίζεται
  με τις θεματικές ενότητες του Horizon Europe, θεματικές ενότητες της
  στρατηγικής ευφυούς εξειδίκευσης της Ελλάδας, διεξαγωγή συστηματικής βιομηχανικής έρευνας ή / και πειραματικής ανάπτυξης, δαπάνες κατοχύρωσης ευρεσιτεχνίας σε μια χώρα του συστήματος PCT, κ.α.)

Εξωστρέφεια

Το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας περιλαμβάνει επενδύσεις που στοχεύουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Σε αυτό τον άξονα περιλαμβάνονται και οι επενδύσεις στον κλάδο του τουρισμού.

Ανάπτυξη Οικονομιών Κλίμακας

Ανάπτυξη οικονομιών κλίμακας μέσω συνεργασιών, εξαγορών και συγχωνεύσεων

Τα δάνεια του ΤΑΑ δύναται να συνδυάζονται με άλλα καθεστώτα κρατικών ενισχύσεων, εφόσον επιτρέπεται ο εν λόγω συνδυασμός από τα καθεστώτα κρατικών ενισχύσεων και τηρούνται οι κανόνες κρατικών ενισχύσεων περί σώρευσης των ενισχύσεων

Επιλέξιμες Δαπάνες

Οι επιλέξιμες δαπάνες που δύναται να περιλαμβάνονται στα επενδυτικά σχέδια των δανείων του ΤΑΑ είναι δαπάνες που πραγματοποιούνται εντός της ελληνικής επικράτειας και περιλαμβάνουν:

 • Γήπεδα αγορά -χρήση (αποσβέσεις/μισθώσεις), Διαμόρφωση γηπέδων
 • Κτήρια αγορά / κατασκευή, Κτήρια χρήση (αποσβέσεις/μισθώσεις)
 • Εξοπλισμός αγορά / κατασκευή
 • Οχήματα αγορά και χρήση (αποσβέσεις/μισθώσεις)
 • Άυλα αγορά / κατασκευή, Άυλα χρήση (αποσβέσεις/συνδρομές)
 • Μισθοδοσία συνδεδεμένη με το επενδυτικό σχέδιο (όπως προβλέπεται από τον ΓΑΚ)
 • Μετακινήσεις / εξοδολόγια
 • Υπηρεσίες τρίτων
 • Αναλώσιμα
 • Λειτουργικά (επικοινωνία, ενέργεια, συντήρηση, μισθώματα, έξοδα διοίκησης, ασφάλιση κ.λπ.)
 • Κόστος κεφαλαίων κίνησης (δαπάνες λειτουργίας, δαπάνες σχετικές με το συναλλακτικό κύκλωμα της επιχείρησης, ΦΠΑ, κ.λπ.)
 • Δαπάνες προώθησης και επικοινωνίας (Marketing)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

1. Η αγορά γηπέδου είναι επιλέξιμη εφόσον είναι συνυφασμένη με το επενδυτικό σχέδιο και δεν ξεπερνά το 30% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου. 2. Το άθροισμα του κεφαλαίου κίνησης και των δαπανών προώθησης και επικοινωνίας δεν μπορούν να ξεπερνούν το 30% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου.

Αξιολόγηση επιλεξιμότητας επενδυτικού σχεδίου και καθορισμός του ύψους του δανείου ΤΑΑ

Το ύψος της χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου από το δάνειο του ΤΑΑ υπολογίζεται σύμφωνα με την ύπαρξη προϋπολογισμού επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών στους 5 πυλώνες του δανειακού προγράμματος του ΤΑΑ καθώς και την κάλυψη συγκεκριμένων κριτηρίων ανά πυλώνα, σύμφωνα με την σχετική Υπουργική Απόφαση.

b-c
b-c
b-c

Επικοινωνήστε μαζί μας

Πολυετής Εμπειρία στη Συμβουλευτική Επιχειρήσεων και στην άρτια κατάρτιση του επενδυτικού σας σχεδίου

26510-63777

26511-13771