Business Consulting

Προκήρυξη ιδιωτικών έργων LEADER της «ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ»

ΣΤΟΧΟΣ

Στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος του Μέτρου 19 «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER ΤΑΠΤοΚ – ΠΑΑ 2014-2020» η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΕ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ καλεί τους ενδιαφερόμενους (υποψήφιους δικαιούχους) να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στο πλαίσιο του Μέτρου 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)» για πράξεις ιδιωτικού χαρακτήρα.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η προκήρυξη αφορά όλη την περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος, που είναι το σύνολο της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, εκτός της Δημοτικής Κοινότητας Ιωαννίνων και το σύνολο της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Το ποσοστό ενίσχυσης κυμαίνεται από 50% έως και 65% επί του συνολικού προϋπολογισμού, ανάλογα με την υποδράση. Ο συνολικός προϋπολογισμός κάθε αίτησης στήριξης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβεί τις 600.000€ για πράξεις που αφορούν σε υποδομές ή / και εξοπλισμό και τις 100.000€ για άυλες πράξεις.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΟΒΟΛΩΝ

Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης στο ΠΣΚΕ: 
30-08-2019. 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Επιλέξιμες είναι οι δραστηριότητες ίδρυσης, επέκτασης και εκσυγχρονισμού επιχειρήσεων στους τομείς Τουρισμού, Μεταποίησης, Δημιουργικής Βιομηχανίας και Πολιτισμού. Ενδεικτικά, το πρόγραμμα δύναται να αφορά:

 • Τουρισμός (κύρια και δευτερεύοντα ξενοδοχειακά καταλύματα, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κατοικίες, camping, εναλλακτικός τουρισμός).
 • Μεταποιητικές δραστηριότητες.
 • Επεξεργασία καπνού.
 • Ζυθοποιία.
 • Παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κλπ.
 • Κρέας – πουλερικά – κουνέλια
 • Αυγά.
 • Τυροκομία
 • Επεξεργασία προϊόντων κυψέλης (γύρη, πρόπολη, βασιλικός πολτός, κλπ.).
 • Αιθέρια έλαια.
 • Μονάδες παραγωγής αποσταγμάτων από οπωροκηπευτικά ή αμπελοοϊνικής προέλευσης.
 • Μονάδες παραγωγής γεωργικών προϊόντων για την παραγωγή προϊόντων κοσμετολογίας και διατροφής.
 • Μονάδες αξιοποίησης παραπροϊόντων και υπολειμμάτων των βιομηχανικών ειδών διατροφής.
 • Μονάδες επεξεργασίας βάμβακος και λοιπών κλωστικών ινών (όπως κλωστική κάνναβης, λινάρι).
 • Αργυροχρυσοχοΐα, επεξεργασία μαρμάρου και πέτρας.
 • Yφαντουργία, ταπητουργία, κηροποιεία, ξυλογλυπτική..
 • Σηροτροφία – μελισσοκομία – σαλιγκαροτροφία – διάφορα ζώα.
 • Ζωοτροφές.
 • Δημητριακά.
 • Ελαιούχα προϊόντα (εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων).
 • Οίνος.
 • Οπωροκηπευτικά, ακρόδρυα, ξηροί καρποί.
 • Άνθη (ενδεικτικά: τυποποίηση και εμπορία ανθέων).
 • Φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά.
 • Σπόροι & Πολλαπλασιαστικό Υλικό.
 • Ξύδι (ενδεικτικά: παραγωγή ξυδιού από οίνο, από φρούτα και άλλες γεωργικές πρώτες ύλες).

ΤΙ ΕΝΙΣΧΥΕΤΑΙ

Οι επιλέξιμες δαπάνες δύναται να περιλαμβάνουν (ενδεικτικά):

1. Η αγορά, η κατασκευή ή βελτίωση ακινήτου.

2. Αγορά (συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς και εγκατάστασης) εξοπλισμού και ο εξοπλισμός εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί τη λειτουργία της επένδυσης.

3. Αγορά καινούργιων οχημάτων.

4. Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας, τα οποία είναι αναγνωρισμένα από διεθνή ή εθνικά πρότυπα.

5. Δαπάνες εξοπλισμού επιχείρησης, όπως αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικών, περιφερειακών μηχανημάτων και φωτοτυπικών.

6. Δαπάνες συστημάτων ασφαλείας εγκαταστάσεων, συστημάτων πυροσβεστικής προστασίας εγκαταστάσεων.

7. Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της μονάδας, όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων, αμοιβές για συμβουλές σχετικά με την περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για μελέτες σκοπιμότητας.

8. Δαπάνες όπως απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

9. Δαπάνες προβολής, όπως ιστοσελίδα, έντυπα, διαφήμιση και συμμετοχή σε εκθέσεις.

10. Δαπάνες σύνδεσης με Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ).

11. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο κατά παντός κινδύνου.

12. Αμοιβές προσωπικού.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αναλυτική πληροφόρηση σχετικά με τις προκηρυσσόμενες υποδράσεις, μπορείτε να έχετε επικοινωνώντας με την Business Consulting στα τηλέφωνα 26510-63777, 26511-13771 ή μέσω mail στο [email protected]

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Πρόσκληση με τα Παραρτήματά της και όλο το αναλυτικό πληροφοριακό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή – Σύνδεσμος