Business Consulting

Προκήρυξη ιδιωτικών έργων LEADER στα Ιόνια Νησιά

ΣΤΟΧΟΣ

Στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος του Μέτρου 19 «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER ΤΑΠΤοΚ – ΠΑΑ 2014-2020» η Αναπτυξιακή Ιονίων Νήσων Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ καλεί τους ενδιαφερόμενους (υποψήφιους δικαιούχους) να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στο πλαίσιο του Μέτρου 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)» για πράξεις ιδιωτικού χαρακτήρα.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η περιοχή παρέμβασης περιλαμβάνει το σύνολο των νησιών της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας, δηλαδή το νησί της Κέρκυρας, τους Παξούς – Αντίπαξους, και τα Διαπόντια Νησιά (Μαθράκι, Ερεικούσσα, Οθωνούς και βραχονησίδες).

Δεν περιλαμβάνεται η πόλη της Κέρκυρας και ο Δήμος Μεγανησίου Λευκάδας.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Το ποσοστό ενίσχυσης κυμαίνεται από 50% έως και 65% επί του συνολικού προϋπολογισμού, ανάλογα με την υπο-δράση. Ο συνολικός προϋπολογισμός κάθε αίτησης στήριξης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβεί τις 600.000€ για πράξεις που αφορούν σε υποδομές ή / και εξοπλισμό και τις 100.000€ για άυλες πράξεις.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΟΒΟΛΩΝ

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης στο ΠΣΚΕ: 
11/03/2020. 

Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης στο ΠΣΚΕ: 15/05/2020

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Επιλέξιμες είναι οι δραστηριότητες ίδρυσης, επέκτασης και εκσυγχρονισμού επιχειρήσεων στους τομείς Τουρισμού, Μεταποίησης, Δημιουργικής Βιομηχανίας και Πολιτισμού. Ενδεικτικά, το πρόγραμμα δύναται να αφορά:

 • Τουρισμός (κύρια και δευτερεύοντα ξενοδοχειακά καταλύματα, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κατοικίες, camping, εναλλακτικός τουρισμός).
 • Μεταποιητικές δραστηριότητες.
 • Φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά.
 • Παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κλπ.
 • Κρέας – πουλερικά – κουνέλια
 • Αυγά.
 • Τυροκομία
 • Επεξεργασία προϊόντων κυψέλης (γύρη, πρόπολη, βασιλικός πολτός, κλπ.).
 • Αιθέρια έλαια.
 • Μονάδες παραγωγής αποσταγμάτων από οπωροκηπευτικά ή αμπελοοϊνικής προέλευσης.
 • Μονάδες παραγωγής γεωργικών προϊόντων για την παραγωγή προϊόντων κοσμετολογίας και διατροφής.
 • Μονάδες αξιοποίησης παραπροϊόντων και υπολειμμάτων των βιομηχανικών ειδών διατροφής.
 • Yφαντουργία, ταπητουργία, κηροποιεία, ξυλογλυπτική..
 • Ζωοτροφές.
 • Δημητριακά.
 • Ελαιούχα προϊόντα (εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων).
 • Οίνος.
 • Οπωροκηπευτικά, ακρόδρυα, ξηροί καρποί.
 • Άνθη (ενδεικτικά: τυποποίηση και εμπορία ανθέων).
 • Φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά.
 • Σπόροι & Πολλαπλασιαστικό Υλικό.
 • Ξύδι (ενδεικτικά: παραγωγή ξυδιού από οίνο, από φρούτα και άλλες γεωργικές πρώτες ύλες).

Οι επιλέξιμες δραστηριότητες ανά υποδράση περιλαμβάνονται στο αρχείο εδώ.

ΤΙ ΕΝΙΣΧΥΕΤΑΙ

Οι επιλέξιμες δαπάνες δύναται να περιλαμβάνουν (ενδεικτικά):

1. Η αγορά, η κατασκευή ή βελτίωση ακινήτου.

2. Αγορά (συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς και εγκατάστασης) εξοπλισμού και ο εξοπλισμός εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί τη λειτουργία της επένδυσης.

3. Αγορά καινούργιων οχημάτων.

4. Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας, τα οποία είναι αναγνωρισμένα από διεθνή ή εθνικά πρότυπα.

5. Δαπάνες εξοπλισμού επιχείρησης, όπως αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικών, περιφερειακών μηχανημάτων και φωτοτυπικών.

6. Δαπάνες συστημάτων ασφαλείας εγκαταστάσεων, συστημάτων πυροσβεστικής προστασίας εγκαταστάσεων.

7. Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της μονάδας, όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων, αμοιβές για συμβουλές σχετικά με την περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για μελέτες σκοπιμότητας.

8. Δαπάνες όπως απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

9. Δαπάνες προβολής, όπως ιστοσελίδα, έντυπα, διαφήμιση και συμμετοχή σε εκθέσεις.

10. Δαπάνες σύνδεσης με Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ).

11. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο κατά παντός κινδύνου.

12. Αμοιβές προσωπικού.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αναλυτική πληροφόρηση σχετικά με τις προκηρυσσόμενες υποδράσεις, μπορείτε να έχετε επικοινωνώντας με την Business Consulting στα τηλέφωνα 26510-63777, 26511-13771 ή μέσω mail στο [email protected]

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Πρόσκληση με τα Παραρτήματά της και όλο το αναλυτικό πληροφοριακό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή – Σύνδεσμος