Business Consulting

Νέα Δράση: Επιβραβεύω – Ενισχύω τις επιχειρήσεις

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

Στα πλαίσια της νέας δράσης, χρηματικά “βραβεία” έως 10.000€ θα δοθούν στις επιχειρήσεις που διατήρησαν ή αύξησαν το προσωπικό τους, το τελευταίο 12μηνο πριν την υποβολή της αίτησης. Για να λάβουν αυτή την επιβράβευση, οι επιχειρήσεις αυτές θα πρέπει να προχωρήσουν επιπρόσθετα στην πρόσληψη και νέου προσωπικού, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, με επιδοτούμενο μισθολογικό κόστος. Πιο συγκεκριμένα, 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, εκτός αυτών που ανήκουν στον τουριστικό κλάδο.

Προϋποθέσεις ένταξης:

 • Οι επιχειρήσεις που θα αιτηθούν για τη νέα δράση θα πρέπει να ικανοποιούν σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:
 • Έχουν κλείσει τουλάχιστον 2 διαχειριστικές χρήσεις 12μηνης διάρκειας.
 • Ανήκουν σε έναν από τους 8 στρατηγικούς τομείς του ΕΠΑνΕΚ πλην του τουρισμού (Αγροδιατροφής/ Βιομηχανία τροφίμων -Ενέργεια -Εφοδιαστική Αλυσίδα -Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες -Περιβάλλον -Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) -Υγεία -Υλικά – Κατασκευές)
 • Απασχολούν τουλάχιστον 2 ΕΜΕ εξαρτημένης σχέσης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το έτος πριν την υποβολή της πρότασης.
 • Έχουν διατηρήσει σταθερή ή έχουν αυξήσει την απασχόληση (σε ΕΜΕ) κατά το τελευταίο 3μηνο πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης έναντι του αντίστοιχου 3μήνου του προηγούμενου έτους, δηλαδή 12 μήνες πριν.
 • Δεν έχουν ασφαλιστικές εκκρεμότητες και ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές οφειλές.
 • Δεν έχουν εγκριθεί και δεν υλοποιούν προγράμματα του ΟΑΕΔ σχετικά με επιδότηση νέων θέσεων εργασίας, μετατροπής θέσεων εργασίας (π.χ από μερική σε πλήρη κ.α) την τελευταία τριετία.
 • Εκτός των προηγουμένων, θα πρέπει να ικανοποιούν τουλάχιστον μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις:
 • Εμφανίζουν τουλάχιστον ένα θετικό (μεγαλύτερο του μηδενός) αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων την τελευταία διετία πριν το έτος υποβολής.
 • Αναπτύσσουν εξαγωγική δραστηριότητα με μέσο όρο ποσοστό τουλάχιστον 2% του ετήσιου κύκλου εργασιών προέρχεται από εξαγωγές προϊόντων που παράγουν/μεταποιούν την τελευταία διετία πριν το έτος υποβολής
 • Έχουν κατοχυρώσει πατέντα την τελευταία διετία πριν το έτος υποβολής.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του κάθε επενδυτικού σχεδίου μπορεί να είναι από 20.000€ – 120.000€. Το ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων θα ανέρχεται κατ’ ελάχιστον στο 50%.

ΣΤΑΔΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

 1. Η δράση αποτελείται από τα παρακάτω 2 διακριτά αλλά και αλληλένδετα στάδια:
 2. Στάδιο 1: Επιβράβευση Επιχειρήσεων


Το στάδιο αυτό προβλέπει την επιβράβευση της επιχείρησης με την καταβολή 1.000€ ανά ΕΜΕ με εξαρτημένη σχέση εργασίας που έχει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Το ανώτατο βραβείο που μπορεί να λάβει μια επιχείρησης είναι για 10 ΕΜΕ (10.000€) , ανεξάρτητα από τον συνολικό αριθμό των ΕΜΕ που διατήρησε ή και αύξησε.

Στάδιο 2: Ενίσχυση Επιχειρήσεων

Για τη λήψη της επιβράβευσης είναι υποχρεωτικές οι δύο κατηγορίες ενεργειών που ακολουθούν.

Α) η πρόσληψη νέου προσωπικού σύμφωνα με το μέγεθος της επιχείρησης όπως αποτυπώνεται παρακάτω:
Για επιχείρηση που απασχολεί το έτος αναφοράς:
>=2 και =
>5 και =
>=10 και =
Το παραπάνω μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις εργασίας είναι επιλέξιμο με ανώτατο όριο τις 15.000€ ανά ΕΜΕ.

Β) η κατάρτιση του υφιστάμενου προσωπικού έως 20% επί του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου που αιτείται η επιχείρηση στο πλαίσιο της δράσης και υπό την προϋπόθεση ότι δεν ξεπερνά το ποσό των 1.000€ ανά εργαζόμενο.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Κατά το στάδιο 2 είναι επιλέξιμες, αλλά προαιρετικές, οι παρακάτω δαπάνες:


2.1 Δαπάνες προετοιμασίας, υποβολής, κατοχύρωσης ή ανανέωσης βιομηχανικής ή διανοητικής ιδιοκτησίας (μέγιστο 4.500€). Κόστος ανανέωσης πατέντας.

2.2 Δαπάνες τυποποίησης και πιστοποίησης προϊόντων/ υπηρεσιών ή/και διαδικασιών από διαπιστευμένους φορείς του εσωτερικού ή/και εξωτερικού. Κόστος ανανέωσης υφιστάμενων πιστοποιητικών.

2.3 Δαπάνη παρακολούθησης επενδυτικού σχεδίου (μέχρι 1.500€).

 • Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να διατηρήσει σταθερή τη συνολική απασχόληση καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού της σχεδίου.

Πηγή: Euro2Day