Business Consulting

Ειδικές Ερευνητικές Δράσεις “Υδατοκαλλιέργειες”, “Βιομηχανικά Υλικά”, “Ανοικτή Καινοτομία στον Πολιτισμό”

ΣΤΟΧΟΣ

Στόχος είναι η δημιουργία της απαραίτητης γνωσιακής βάσης σε εστιασμένους τομείς, μέσω της ενίσχυσης της Έρευνας και της Τεχνολογίας, με σκοπό την προώθηση της καινοτομίας, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας δυναμικών κλάδων της οικονομίας και την τόνωση της παραγωγικής δραστηριότητας σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.  

Η δράση αποσκοπεί στην επικέντρωση προσπαθειών και πόρων σε συγκεκριμένες  Ε&Τ προτεραιότητες, σημαντικές για την οικονομία και την κοινωνία, όπως έχουν αναδειχθεί από την Εθνική Στρατηγικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΤΑΚ) για την έξυπνη εξειδίκευση (Στρατηγική RIS3).

Ειδικότερα,

– οι ειδικές δράσεις «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» και «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» αφορούν στη συνεργασία μεταξύ δυναμικών επιχειρήσεων και Οργανισμών έρευνας και διάδοσης γνώσεων για την υλοποίηση έργων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας, των οποίων τα ερευνητικά αποτελέσματα αξιοποιούνται και ενσωματώνονται σε αλυσίδες αξίας,

– η ειδική δράση «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ» έχει στόχο την υλοποίηση εμβληματικού χαρακτήρα έργων ETAK με την ανάπτυξη προϊόντων, υπηρεσιών, μεθόδων, πρωτότυπων ερευνητικών διατάξεων, νέων τεχνολογιών ή άλλων καινοτόμων εφαρμογών και διαδικασιών με πυλώνες παρέμβασης τη διάγνωση, συντήρηση, τεκμηρίωση και ανάδειξη μνημείων, έργων τέχνης, αντικειμένων και άλλων ιστορικών στοιχείων πολιτισμού.

Η συνολική δημόσια δαπάνη της δράσης ανέρχεται σε 24,25 εκ. € και κατανέμεται ως ακολούθως ανά Ειδική Δράση:

  • «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ»: 5,25 εκ. €,
  •  «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ: 6 εκ. €,
  •   «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ»: 13 εκ. €.   

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Οι επιλέξιμες δραστηριότητες, δαπάνες των οποίων θα ενισχυθούν στο πλαίσιο της δράσης, είναι οι ακόλουθες:

α)    δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης (βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη, μελέτες σκοπιμότητας),

β)    δραστηριότητες προώθησης καινοτομίας,

γ)    συμμετοχής ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Δικαιούχοι της Δράσης είναι

α) ‘Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων’ και ‘Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων’,

β) ‘Επιχειρήσεις’ και

γ) Φορείς Πολιτισμού (ισχύει μόνο για την ειδική δράση «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ»), οι οποίοι θα αντιμετωπίζονται ως ‘Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων’ ή ως ‘Επιχειρήσεις’.   

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης μπορούν να υποβάλλονται ανάλογα με την Ειδική Δράση στην οποία αφορούν, από σύμπραξη οργανισμών έρευνας και διάδοσης γνώσεων και υφιστάμενων επιχειρήσεων ή από σύμπραξη oργανισμών έρευνας και διάδοσης γνώσεων, είτε από σύμπραξη oργανισμών έρευνας και διάδοσης γνώσεων, υφιστάμενων επιχειρήσεων και φορέων πολιτισμού.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/misορίζεται η 19 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 16:00 με καταληκτική ημερομηνία την 20 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 16:00.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

– Αναλυτική Πρόσκληση Ειδικών Δράσεων “ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ”, “ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ”, “ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ” – εδώ

– Ενδεικτικό Έντυπο Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης – εδώ