Business Consulting

Ιδιωτικά έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης μέσω του LEADER

Στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στη Φθιώτιδα και την Ευρυτανία μέσω του LEADER

Ενεργές υποδράσεις:

Υποδράση 19.2.2.2: Ίδρυση, εκσυγχρονισμός, επέκταση και μετεγκατάσταση μονάδων παραγωγής, αποθήκευσης και εμπορίας, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην μεταποίηση προϊόντων του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης και χρησιμοποιούν τα προϊόντα αυτά σαν πρώτη ύλη για την περαιτέρω μεταποίησή τους, έτσι ώστε το εξαγόμενο προϊόν να είναι ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΟ.

Υποδράση 19.2.2.3: Ίδρυση, εκσυγχρονισμός και επέκταση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της διανυκτέρευσης, της εστίασης και των εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

Υποδράση 19.2.2.4:  Ίδρυση, εκσυγχρονισμός και επέκταση επιχειρήσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση και του εμπορίου.

Υποδράση 19.2.2.5: Βελτίωση της παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού.

Υποδράση 19.2.2.6: Ενίσχυση επενδύσεων οικοτεχνίας και πολυλειτουργικών αγροκτημάτων με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Υποδράση 19.2.3.1: Ίδρυση, εκσυγχρονισμός και επέκταση μονάδων παραγωγής, αποθήκευσης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα ΓΕΩΡΓΙΚΟ προϊόν, με έμφαση στην τήρηση των προδιαγραφών υγιεινής, της εργασιακής ασφάλειας, αλλά και στην αξιοποίηση της πρωτογενούς παραγωγής των βιολογικών προϊόντων και των προϊόντων ποιότητας.

Υποδράση 19.2.3.3: Ίδρυση, εκσυγχρονισμός και επέκταση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της διανυκτέρευσης, της εστίασης και των εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Όλες οι επιχειρήσεις θα πρέπει υποχρεωτικά να εξοπλιστούν με συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος.

Υποδράση 19.2.3.4: Ίδρυση, εκσυγχρονισμός και επέκταση επιχειρήσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου. Προτεραιότητα θα δοθεί στην εγκατάσταση των επιχειρήσεων σε οργανωμένα επιχειρηματικά πάρκα. Επίσης, όλες οι επιχειρήσεις θα πρέπει υποχρεωτικά να εξοπλιστούν με συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας, νερού.

Υποδράση 19.2.3.5: Δημιουργία, βελτιώσεις ή επεκτάσεις χώρων παροχής υπηρεσιών του τομέα της κοινωνικής εξυπηρέτησης όπως είναι παιδικών σταθμών, χώρων αθλητισμού, πολιτιστικών κέντρων κλπ.


Περιοχή εφαρμογής

Νομός Ευρυτανίας

Νομός Φθιώτιδας

Η περιοχή εφαρμογής αποτελείται από ολόκληρο τον Ν. Ευρυτανίας και τον Ν. Φθιώτιδας, εκτός από τον Δήμο Αμφίκλειας-Ελάτειας και τις Τ.Κ Παύλιανης – Οίτης – Σκαμνού και Δάφνης του Δήμου Λαμίας. Εξαιρείται επίσης από την περιοχή παρέμβασης η Δ.Ε. Λαμίας λόγω πληθυσμού.


Περίοδος υποβολής

από 3/4/2019 έως 3/7/2019.


Επιλέξιμες δαπάνες

Ενδεικτικές επιλέξιμες δαπάνες είναι:

  1. Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της μονάδας, όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων, αμοιβές για συμβουλές σχετικά με την περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για μελέτες σκοπιμότητας.
  2. Αγορά, κατασκευή ή βελτίωση ακινήτου.
  3. ∆ιαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
  4. Αγορά, µεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισµού.
  5. ∆απάνες εξοπλισµού επιχείρησης και αγορά καινούργιων οχημάτων ειδικού σκοπού και εσωτερικής μεταφοράς.
  6. Γενικές δαπάνες συνδεόµενες µε τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισµό της µονάδας.
  7. ∆απάνες όπως απόκτηση ή ανάπτυξη λογισµικού και αποκτήσεις διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας, κλπ.
  8. ∆απάνες προβολής.
  9. ∆απάνες σύνδεσης µε Οργανισµούς Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ).
  10. Αµοιβές προσωπικού, για να εργασθεί αποκλειστικά για την υλοποίηση της επένδυσης κ.ά.


Οδηγός Δράσης: Αρχείο