Business Consulting

Σύγχρονη μεταποίηση στη Δυτική Ελλάδα

ΣΤΟΧΟΣ

Στόχος της δράσης είναι η παροχή κινήτρων και επενδυτικών εργαλείων για την στήριξη σύγχρονων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Πιο αναλυτικά, η δράση περιλαμβάνει τρεις διακριτές επιλογές – στόχους:

 • Μεταποιητική διαφοροποίηση – παραγωγικός μετασχηματισμός
 • Ψηφιακή Βιομηχανία
 • Ενεργειακή αποτελεσματικότητα.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ – ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του κάθε επενδυτικού σχεδίου μπορεί να ξεκινά από 20.000€ και να φτάσει:

 • έως 300.000€ για τα επενδυτικά σχέδια, που χρηματοδοτούνται μέσω του κανονισμού de minimis.
 • έως 1.000.000€ για τα επενδυτικά σχέδια, που χρηματοδοτούνται μέσω του Γενικού Απαλλακτικού ΕΕ 651/201. 

Το ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων της πρώτης κατηγορίας ανέρχεται στο 65% ενώ της δεύτερης από 45% – 55%.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται υφιστάμενες αλλά και υπό σύσταση επιχειρήσεις σε τομείς μεταποίησης και αγροδιατροφής.

Επικοινωνήστε μαζί μας για έναν

ΔΩΡΕΑΝ ΕΛΕΓΧΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ!

Προϋποθέσεις συμμετοχής (ενδεικτικά):

 • να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν, καθώς και να πραγματοποιήσουν τις αντίστοιχες δαπάνες στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας,
 • να είναι πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις,
 • να έχουν (ή να εντάξουν) επιλέξιμη δραστηριότητα (ΚΑΔ) στνν οποία και θα υλοποιήσουν το επενδτυικό τους σχέδιο,
 • να έχουν άδεια λειτουργίας (υφιστάμενες).
 • Να μην έχουν επιβληθεί πρόστιμα που έχουν αποκτήσει τελεσίδικη & δεσμευτική ισχύ, για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας,
 • Να τηρούνται οι όροι ένταξης και οι προϋποθέσεις που τίθενται (ανά είδος επένδυσης) από την Οδηγό της Δράσης.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Στις επιλέξιμες δαπάνες, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται:

 • Κτηριακές δαπάνες και διαμορφώσεις χώρων
 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός κάθε τύπου
 • Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού
 • Μεταφορικά μέσα
 • Μισθοδοτικές δαπάνες (νέα θέση) και δαπάνες επαγγελματικής κατάρτισης
 • Δαπάνες συμβούλων
 • Ψηφιακή προβολή

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Η διαδικασία των υποβολών ξεκινά από 06/10/2020 έως και την καταληκτική ημερομηνία 17/02/2021.

Η διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων δε θα μπορεί να υπερβαίνει τους 24 μήνες.

ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ – ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Πρόσκληση Δράσης – Αρχείο