Ενισχύσεις μέσω επιδοτήσεων ΕΣΠΑ – Χρηματοδοτικά εργαλεία ρευστότητας

Ενισχύσεις μέσω επιδοτήσεων ΕΣΠΑ – Χρηματοδοτικά εργαλεία ρευστότητας

Ενεργά προγράμματα ΕΣΠΑ στις Περιφέρειες με ποσοστά επιδότησης έως και 70% σε όλους τους κλάδους της Οικονομίας για ενίσχυση υφιστάμενων, νέων αλλά και υπο σύσταση επιχειρήσεων, οι οποίες θα κάνουν έναρξη εφόσον εγκριθεί το επενδυτικό τους σχέδιο.

Ενεργά Προγράμματα ΕΣΠΑ

  • Σύγχρονη Μεταποίηση στη Δυτική Ελλάδα. Η δράση αφορά υφιστάμενες και υπο σύσταση μεταποιητικές επιχειρήσεις στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Ενισχύονται όλα τα είδη δαπανών (κτιριακά, εξοπλισμός, άυλες) με ποσοστό έως 55% και μέγιστο ύψος προϋπολογισμού έως 1.000.000€. Λήξη Υποβολών: 17/02/2021.

  • Επιχειρηματική Ευκαιρία στη Δυτική Μακεδονία. Εντάσσονται επιχειρήσεις υπό σύσταση, νέες και υφιστάμενες όλων των κλάδων. Το ποσοστό ενίσχυσης είναι 70% και περιλαμβάνονται δαπάνες όλων των κατηγοριών, συνολικού ύψους έως 280.000€. Λήξη υποβολών: 31/03/2021.

  • e-ΛΙΑΝΙΚΟ. (Προδημοσίευση) Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων λιανεμπορίου με έως 5.000€ για κατασκευή e-shop, προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, laptop, tablet, κλπ. Απαραίτητη η απόδειξη πτώσης τζίρου άνω του 20% μεταξύ τελευταίων τριμήνων ετών 2019-2020. Η δημοσίευση του προγράμματος αναμένεται άμεσα.

Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016

Ο Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016 είναι σε ισχύ μέχρι 31/03/2021, για ενίσχυση επενδύσεων ίδρυσης, επέκτασης και εκσυγχρονισμού σε δραστηριότητες όπως ο Τουρισμός, η Μεταποιήση, τα Logistics και οι Υπηρεσίες.

Ενισχύονται όλες οι περιοχές της Ελλάδας με ποσοστά που φτάνουν έως 55% του προϋπολογισμού.

Η ίδια συμμετοχή μπορεί να αποτελείται αποκλειστικά από εξωτερική χρηματοδότηση (κάλυψη της ίδιας συμμετοχής μόνο με υπεύθυνη δήλωση).

Λόγω του περιορισμένου διαθέσιμου χρόνου, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε άμεσα μαζί μας για την υποβολή της πρότασής σας. Αναλυτικές πληροφορίες για το Ν. 4399/2019, μπορείτε να δείτε στη σελίδα μας εδώ.

Προγραμμα ΟΑΕΔ – Απασχόληση ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω

Η δράση περιλαμβάνει την επιχορήγηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων εγγεγραμμένων στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ένα μήνα κατά την υπόδειξή τους στις επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις επιχορηγούνται για κάθε άτομο που υπάγεται στη δράση από την ημερομηνία πρόσληψής του και για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών :

Η κάθε αίτηση αξιολογείται αυτοτελώς με σειρά προτεραιότητας μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.

Η ημερομηνία έναρξης υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης για τις θέσεις του 1ου κύκλου ορίζεται η 29/1/2021.

Χρηματοδοτικά εργαλεία – κεφάλαιο κίνησης

Πρόσβαση σε ρευστότητα και κεφάλαιο κίνησης παρέχεται μέσω πακέτων χρηματοδοτικής στήριξης λόγω της πανδημίας CoVID-19. Ανοικτές οι αιτήσεις στα τραπεζικά ιδρύματα για τα προγράμματα COSME και EaSI Πρόγραμμα Εγγυήσεων. Βασικά χαρακτηριστικά:

  • Σκοπός η χορήγηση κεφαλαίου κίνησης (τοκοχρεολυτικό ή ανοιχτό)
  • Μέγιστο ποσό χρηματοδότης ανάλογο του κύκλου εργασιών της επιχείρησης
  • Δυνατότητα αποπληρωμής έως 10 έτη
  • Μειωμένες απαιτήσεις για παροχή εξασφαλίσεων, λόγω της εγγύησης (έως και 80%) του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων
  • Δυνατότητα προνομιακής τιμολόγησης

Επικοινωνήστε μαζί μας για την προετοιμασία και υποβολή της αίτησής σας στο τραπεζικό ίδρυμα της επιλογής σας.