ΕΣΠΑ 2014-2020

November 2018

Δράση ΠΕΠ Ηπείρου: Ενίσχυση MΜΕ για επενδύσεις τεχνολογικού εκσυγχρονισμού και εξοικονόμησης ενέργειας

 

ΕΝΕΡΓΟ

 

ΣΤΟΧΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

Στόχος της Δράσης είναι η ενίσχυση υφιστάμενων ΜΜΕ για:

   Ενσωμάτωση συστημάτων αυτοματοποίησης και τεχνολογικός εκσυγχρονισμό [...]

Νέα Δράση: Επιβραβεύω- Ενισχύω τις επιχειρήσεις

ANAMENETAI

 

Στα πλαίσια της νέας δράσης, χρηματικά "βραβεία" έως 10.000€ θα δοθούν στις επιχειρήσεις που διατήρησαν ή αύξησαν το προσωπικό τους, το τελευταίο 12μηνο πριν την υποβολή της αίτησης. Για να λάβο [...]


Oct 2018

Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

ANAMENETAI

Εντός του φθινοπώρου 2018 πρόκειται να δημοσιευθεί η νέα δράση που θα έχει στόχο την ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων.

Οι υποβολές θα είναι  με σειρά


Oct 2016

Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο - Εστίαση - Ιδιωτική Εκπαίδευση

 

ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ: Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο - Εστίαση -Ιδιωτική Εκπαίδευση


ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

1) λιανικό εμπόριο.

2) παροχή υπ [...]


Jun 2018

Δράση: Ψηφιακό Βήμα

ΕΝΕΡΓΟ

 

ΣΤΟΧΟΣ

Αντικείμενο της Δράσης «Ψηφιακό Βήμα» είναι η ενίσχυση της ψηφιακής ταυτότητας των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ [...]


Oct 2016

Β΄ ΚΥΚΛΟΣ - Δράση 'Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ'

ΕΝΕΡΓΟ

ΣΤΟΧΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

Η δράση «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» στοχεύει στη σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότ [...]


Jul 2018

ΠΕΠ Ηπειρος: Ενίσχυση υφιστάμενων ΜΜΕ για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών

ΕΝΕΡΓΟ

 

ΣΤΟΧΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

Ενίσχυση υφιστάμενων ΜΜΕ στην Περιφέρε [...]

Ενίσχυση σχεδίων Έρευνας, Ανάπτυξης & Καινοτομίας στον τομέα της αγροδιατροφής (RIS3) στην Δυτική Ελλάδα

ΕΝΕΡΓΟ

ΣΤΟΧΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

Η παραγωγή νέων ερευνητικών αποτελεσμάτων, η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, καθώς και η μεταφορά και εφαρμογή το [...]


Jul 2017

Ενίσχυση Επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα στους τομείς αγροδιατροφής, δημιουργικής βιομηχανίας, ΤΠΕ, υγείας και βιοτεχνολογίας - ΕΥΔΕΠ Ηπείρου

ΕΝΕΡΓΟ

 

ΣΤΟΧΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

Η δράση στοχεύει στη ενίσχυση έργων ερευνητικής ανάπτυξης προιόντων ή και υπηρεσιών σε επιχειρήσεις [...]


Jun 2018

Δράση: Ψηφιακό Άλμα

ΕΝΕΡΓΟ

 

ΣΤΟΧΟΣ

Αντικείμενο της Δράσης «Ψηφιακό Άλμα» είναι η ενίσχυση της ψηφιακής ταυτότητας των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ [...]

Δράση: Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός

ΕΝΕΡΓΟ

 

ΣΤΟΧΟΣ

Η νέα Δράση "Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός" στοχεύει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μεσαίων επιχειρήσεων, επενδύοντας στον παραγωγικό εκσυγχρονισμό [...]


Apr 2018

Ηλεκτρονικό Επιχειρείν - ΠΕΠ Ηπείρου

ΕΝΕΡΓΟ

 

ΣΤΟΧΟΣ

Την ενίσχυση ΜΜΕ για την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου, ηλεκτρονικών κρατήσεων, πληρωμών κ.α. έχοντας σαν στόχο την ενσωμάτωση τεχνολογιών πληροφορική [...]


Oct 2016


Feb 2018

Ταμείο Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ) - Επιχειρήματική Επανεκκίνηση

 

Ενεργοποιήθηκε το πρόγραμμα «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση» για τη χορήγηση χαμηλότοκων δανείων για κεφάλαιο κίνησης και χρηματοδότηση επενδύσεων σε Ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

 

ΣΤΟΧΟΣ

Η Δράση «Ε [...]

Εξοικονόμηση κατ' Οίκον ΙΙ

 

 

ΣΤΟΧΟΣ

Το νέο πρόγραμμα παρέχει χρηματοδότηση για την υλοποίηση παρεμβάσεων, με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας στον οικιακό κτιριακό τομέα, τη [...]


Nov 2017

Δράση "ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ" - Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό

 

ΣΤΟΧΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

Το πρόγραμμα στοχεύει την υποστήριξη πολύ μικρών, μικρ [...]


Oct 2016