Εταιρικά - Business Consulting

Εταιρικά

SEP

26

Νέα θέση εργασίας: Σύμβουλος Επιχειρήσεων

 

H Business Consulting, στα πλαίσια περαιτέρω ανάπτυξης του τομέα των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της, αναζητά στελέχη για την κάλυψη των αντίστοιχων θέσεων.

Απαραίτητα προσόντα:
• Κάτοχος πτυχίου Οικονομικών, Χρηματοοικονομικών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων, ή συναφούς γ [...]

MAY

23

Συμμόρφωση με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό περί προστασίας προσωπικών δεδομένων

GDPR - Ενημέρωση για τους ενδιαφερομένους

Στις 25 Μαΐου 2018 αρχίζει η εφαρμογή της νέας ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, δηλαδή ο Κανονισμός για τη Γενική Προστασία Δεδομένων. Η νομοθεσία αυτή απαιτεί όλοι οι φορείς και οι δημόσι [...]