Χρηματοδοτικά εργαλεία ΕΣΠΑ - Πλήρης Οδηγός - Business Consulting

FEB

03

Χρηματοδοτικά εργαλεία ΕΣΠΑ - Πλήρης Οδηγός

 

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης προχώρησε στην έκδοση Οδηγού Επιχειρηματικότητας - Χρηματοδοτικά Εργαλεία ΕΣΠΑ ‎2014-2020 στο οποίο παρουσιάζονται εκτός των άλλων και δράσεις και προγράμματα του ΕΣΠΑ ‎2014-2020 που πρόκειται να προκηρυχθούν εντός του διαστήματος 2017 έως 2021.

Πατήστε εδώ για να ενημερωθείτε ποια προγράμματα αναμένεται να προκηρυχθούν, ποιες οι προϋποθέσεις τους και πότε θα ανοίξουν.