Διευκρινίσεις σχετικά με την εξασφάλιση προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) στα Προγράμματα του ΕΣΠΑ - ΕΠΑνΕΚ - Business Consulting

OCT

14

Διευκρινίσεις σχετικά με την εξασφάλιση προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) στα Προγράμματα του ΕΣΠΑ - ΕΠΑνΕΚ

 

Ανακοινώθηκαν διευκρινίσεις σχετικά με την εξασφάλιση προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία στις Προσκλήσεις των 4 Δράσεων του ΕΠΑνΕΚ καθώς και το σχετικό θεσμικό πλαίσιο και τα πρότυπα για την προσβασιμότητα σε ΑμεΑ.

Το σχετικό αρχείο με τις διευκρινίσεις είναι εδώ.

Αρχείο με τις επίσημες ερωτήσεις - απαντήσεις ενδιαφερομένων για τα Προγράμματα εδώ