Υπηρεσίες Υποστήριξης Επιχειρήσεων

Το Ιδιωτικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών προσφέρει τις εξής υπηρεσίες:

ΔΟΥ

Φορολογικές Δηλώσεις και λοιπές Λογιστικές Υπηρεσίες

Έκδοση Ειδοποίησης Πληρωμής ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Δήλωση ακτατάσχετου λογαριασμού

Έκδοση Τελών Κυκλοφορίας

e-Παράβολο

Έκδοση Πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. για μεταβίβαση ακινήτων

Έναρξη Ατομικής Εταιρίας

Υποβολή συμφωνητικών μισθώσεως ακινήτων

Έκδοση φόρου πολυτελούς διαβίωσης

Έκδοση ταυτότητας οφειλής για πληρωμή χρεών

Ρύθμιση χρεών στην εφορία

Απενεργοποίηση ΑΦΜ λόγω θανάτου

Φορολογική Ενημερότητα

Διακοπή Ατομικής Εταιρίας

Έναρξη Υποκαταστήματος

Μεταβολή Στοιχείων

Έκδοση Κλειδάριθμου

Έκδοση ΑΦΜ

Αλλαγή ΔΟΥ

Αυταπογραφή νομικών προσώπων

Μεταφορά Έδρας Μεταβολή ΚΑΔ

Έναρξη Εταιρίας ΟΕ-ΕΕ-ΙΚΕ-ΕΠΕ-ΑΕ

Μεταβίβαση Εταιρικών Μεριδίων

Ασφαλιστικά Ταμεία

Προσυνταξιοδοτικός έλεγχος & αίτηση για σύνταξη

Έκδοση-Ανανέωση Βιβλιαρίου Υγείας ανασφάλιστων

Εισιτήριο Ελεύθερης πρόσβασης στα νοσοκομεία για ανασφάλιστους

Συγκεντρωτική κατάσταση Ενσήμων ΙΚΑ

Χορήγηση εξόδων κηδείας

Έκδοση Πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. για μεταβίβαση ακινήτων

Ασφαλιστική Ενημερότητα

Έκδοση κωδικών για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΕ

Απογραφή & απόδοση ασφαλιστικής ικανότητας έμμεσα ασφαλισμένων μελών (σύζυγοι-τέκνα) του ΙΚΑ

ατάταξη ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία

Βιογραφικό Ασφάλισης

Έκδοση κωδικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών ΙΚΑ (πιστοποίηση χρήστη)

Εγγραφή - Επανεγγραφή στον ΟΑΕΕ

Διακοπή της ασφάλισης στον ΟΓΑ λόγω ασφάλισης σε άλλο φορέα

Έκδοση - Θεώρηση Βιβλιαρίου Ασθενείας

Ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών σε 100 δόσεις

Μεταφορά σύνταξης θανόντα συνταξιούχου του ΟΑΕΕ στην/στον σύζυγο

Επιστροφή Ιατροφαρμακευτικών Δαπανών

Διαγραφή από ασφάλιση ΟΑΕΕ

ΔΕΚΟ

Αίτηση για υπαγβγή στην ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών της ΔΕΗ

Αλλαγή ονόματος Δ.Ε.Η

Νυχτερινό Ρεύμα

Εξοφλήσεις λογαριασμών

Κοινωνικό Τιμολόγιο

Προσωρινή Διακοπή

Επανασύνδεση Ρεύματος

Μεταβολή προσωπικών στοιχείων Δ.Ε.Η.

Οριστική Διακοπή

Ρυθμίσεις σε ΔΕΚΟ

Πολυετής Εμπειρία στη Συμβουλευτική Επιχειρήσεων και στην άρτια κατάρτιση του επενδυτικού σας σχεδίου

Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26510-63777 ή 26511-13771 ή στο [email protected] για περισσότερες πληροφορίες