Χαμηλότοκα Δάνεια μέσω ΤΕΠΙΧ ΙΙ – Επιχειρηματική Χρηματοδότηση

Χαμηλότοκα Δάνεια μέσω ΤΕΠΙΧ ΙΙ – Επιχειρηματική Χρηματοδότηση

ΣΤΟΧΟΣ

Η δράση «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση – ΤΕΠΙΧ II» έχει ως στόχο την χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω Επενδυτικών Δανείων με προνομιακούς όρους τιμολόγησης καθώς το 40% του δανείου που προέρχεται από το ΤΕΠΙΧ ΙΙ είναι άτοκο.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Το πρόγραμμα αφορά στην παροχή επιχειρηματικών δανείων με ευνοϊκό επιτόκιο σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις προκειμένου να υλοποιήσουν επιχειρηματικά σχέδια.

ΕΙΔΗ ΔΑΝΕΙΩΝ

Τα δάνεια που προσφέρονται είναι δάνεια επιχειρηματικής ανάπτυξης ειδικού σκοπού (κεφάλαια κίνησης) με τα εξής χαρακτηριστικά: 

 • ύψος δανείου από €25.000 έως €1.500.000
 • διάρκεια αποπληρωμής από 5 έως 10 χρόνια, με δυνατότητα περιόδου χάριτος έως και 2 έτη.
ΕΙΔΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Τα επιχειρηματικά δάνεια παρέχονται με ευνοϊκό επιτόκιο, καθώς το 40% του χρηματοδοτικού κεφαλαίου του κάθε δανείου είναι άτοκο καθώς προέρχεται από πόρους του ΕΣΠΑ (που διαχειρίζεται το ΕΤΕΑΝ) ενώ το υπόλοιπο 60% του κεφαλαίου του δανείου χορηγείται από τις συνεργαζόμενες τράπεζες.

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Η HellenicDevelopmentBank (HDB), για το Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ συνεργάζεται με τα εξής χρηματοπιστωτικά ιδρύματα:

 1. Τράπεζα Πειραιώς
 2. Alpha Bank
 3. Eurobank
 4. Εθνική Τράπεζα
 5. Τράπεζα Αττικής
 6. Παγκρήτια Τράπεζα
 7. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων
 8. Συναιτεριστική Τράπεζα Ηπείρου
 9. Συναιτεριστική Τράπεζα Θεσσαλίας
 10. Συναιτεριστική Τράπεζα Καρδίτσας
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΩΝ

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 12 Μαΐου 2019 (Έως εξαντλήσεως του Προϋπολογισμού).

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες

Τηλ.: 2651063777, 2651113771

E-mail: [email protected]