Στρατηγική και Ανάπτυξη Επιχειρήσεων

Εκπόνηση Επιχειρηματικών Σχεδίων

Η εταιρεία ΒUSINESS CONSULTING δραστηριοποιείται στην παροχή ολοκληρωμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα.

Διαχείριση Ποιότητας

Η εταιρεία παρέχει ολοκληρωμένα πακέτα σχεδιασμού και εγκατάστασης συστημάτων διαχείρισης ποιότητας και συστημάτων ασφάλειας και υγιεινής προϊόντων.

Marketing και Διαδικτυακή Προβολή

Παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες στον τομέα του marketing. Οι υπηρεσίες μας αφορούν την ανάλυση της αγοράς και του κλάδου δραστηριοποίησης της εταιρείας σας, αξιοποιώντας όλα τα…

Χρηματοοικονομική Συμβουλευτική

Η εταιρεία παρέχει τις υπηρεσίες της στον τομέα της Χρηματοοικονομικής & Λογιστικής Συμβουλευτικής.

Μέτρηση απόδοσης και Ανασχεδιασμός επιχειρησιακών διεργασιών

Ο έλεγχος της λειτουργίας μιας επιχείρησης, είναι μια διαδικασία που επιβεβαιώνει την ορθή υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού της και την επίτευξη των στόχων που έχει θέσει.

Κατάταξη σε αστέρια και κλειδιά

Σύμφωνα με το Νέο Σύστημα κατάταξης όλα τα τουριστικά καταλύματα θα πρέπει έως 31.12.2017 να αναπροσαρμόσουν το Σήμα Λειτουργιάς σε Πιστοποιητικό Κατάταξης.

Πολυετής Εμπειρία στη Συμβουλευτική Επιχειρήσεων και στην άρτια κατάρτιση του επενδυτικού σας σχεδίου

Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26510-63777 ή 26511 13771
καθώς και στο [email protected] για περισσότερες πληροφορίες