Διευκρινίσεις σχετικά με την εξασφάλιση προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) στα Προγράμματα του ΕΣΠΑ – ΕΠΑνΕΚ

Διευκρινίσεις σχετικά με την εξασφάλιση προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) στα Προγράμματα του ΕΣΠΑ – ΕΠΑνΕΚ

Ανακοινώθηκαν διευκρινίσεις σχετικά με την εξασφάλιση προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία στις Προσκλήσεις των 4 Δράσεων του ΕΠΑνΕΚ καθώς και το σχετικό θεσμικό πλαίσιο και τα πρότυπα για την προσβασιμότητα σε ΑμεΑ.

Το σχετικό αρχείο με τις διευκρινίσεις είναι εδώ.